Koninklijke Pieter Breugel BiljartClub

Ga naar de inhoud
Welkom op de site van de Koninklijke Pieter Breugel Biljartclub:

De club werd opgericht op 18 januari 1964. In juli van datzelfde jaar werd biljartclub Pieter Breugel BC bij de Koninklijke Noord-Limburgse Biljartbond ingeschreven als 16de club.
De eerste voorzitter was Albert Simons met als secretaris Giel Swennen.

In 1967 werd voor het eerst een volledig bestuur samengesteld met als voorzitter Georges Segers en Henri Palmans als ondervoorzitter. Secretaris - penningmeester was Georges Vanherck en als bestuursleden werden verkozen: Edmond Rooyackers, Charel Belmans, Frans Lehaen, Henri Deckers, Louis De Beuckelaer en Guillaume Rooyackers. Op 18 januari 2014 kreeg Pieter Breugel BC de naam Koninklijke toegewezen.

Op 27 juni 2015 overleed ons clublid Hubert Boermans. Hij was ondervoorzitter, drijvende kracht van K. Pieter Breugel en van Nas en vooral grote bezieler van ons driebandtornooi. Om hem te eren hebben we vanaf 2016 het tornooi dan ook vernoemd naar zijn naam.

Conform het reglement wordt het bestuur regelmatig herverkozen en sinds 2018 ziet het er als volgt uit:
Voorzitter:François Luys
Ondervoorzitter:
Willy Smeets
Secretaris:Willy Smeets
Penningmeester:François Luys
Bestuursleden:
Ria Hurkmans

Lucien Kinsabil

François Ceulemans

Natasja Reijnen

Jacky Steensels

Dominique Nysen
Met wisselend succes werd deelgenomen aan de jaarlijkse competitiewedstrijden en bekertornooien waar de talrijke trofeeën in het clublokaal de stille getuigen van zijn.


Ons lokaal kan je vinden op volgend adres:
Wirix Café
Pieter Breugellaan 10
3990 Kleine Brogel
tel: 011 - 63 43 05


Ons koninklijk schild

Onze sponsors:

Lopende en aankomende competities en tornooien:Terug naar de inhoud